specjalista chirurgii plastycznej

Łódź

Numer prawa wykonywania zawodu lekarza: 1195250

O mnie

Akademię Medyczną w Łodzi ukończyłem w 1990 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. Kolejnym krokiem w mojej karierze zawodowej było przystąpienie w 1994 roku do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. W 2002 roku złożyłem kolejny egzamin, dzięki któremu otrzymałem specjalizację w zakresie chirurgii plastycznej. Posiadam nadany tytuł naukowy doktora nauk medycznych – promotorem mojego przewodu doktorskiego była prof. dr hab. Julia Kruk-Jeronim.

Miejsce konsultacji

PULSMED SZPITAL
  • ul
  • Miasto Łódź
  • Telefon
  • www

,,Uzewnętrznij swoje piękno świadomie” Golden Medical Media

Moje social media

INSTAGRAM

FACEBOOK

Powiązane publikacje: