Nie istnieje specjalista chirurgii estetycznej. Odpowiedź PTChPRiE i 3 cenionych chirurgów plastycznych

Kim jest specjalista chirurgii plastycznej? Mamy wiele zapytań od pacjentów, którzy już się pogubili w gmatwaninie nazewnictwa medycznego. W tym przypadku chodzi o nazwę specjalizacji z chirurgi plastycznej i podobnie brzmiącego określenia sugerującego, że pacjent trafia w ręce chirurga plastycznego, a w rzeczywistości do kogoś, kto nim nie jest. Pytanie nas zdziwiło, ale po wnikliwym przeglądnięciu dziesiątek stron i ofert sami wpadliśmy w osłupienie.

Pojawiła się w ofertach nowa profesjonalizacja, jest nią specjalista chirurgii estetycznej. Nie nam wydawać wyroki i dywagować o jej istnieniu, zawsze sprawdzamy informację u samego źródła. Naszym jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej oraz sami specjaliści chirurgii plastycznej.

Nadszedł czas, by wreszcie pacjent wiedział, do kogo udaje się na zabieg. Nie można wprowadzać zamieszania i to celowo nazewnictwem i sugerować pacjentom, że trafili do specjalisty, o którym myślą, że nim jest. Pacjent nie odróżnia ofert chirurgii plastycznej od ofert, które sugerują, że operacja zostanie przeprowadzona przez chirurga, który posiada specjalizację.

Oburzający jest sam fakt celowego wprowadzania pacjenta w błąd, bo to jest nieuczciwe.

Jednak, by rozwiać wątpliwości pacjentów, zadaliśmy pytania chirurgom plastycznym.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na zadane dwa pytania:

1. Co otrzymuje pacjent od specjalisty chirurgii plastycznej?
2. Czy istnieje ktoś taki jak specjalista chirurgii estetycznej? Czego pacjent może oczekiwać?

image

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowas

członk Zarządu PTChPRiE

Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Oba pytania wiążą się bezpośrednio ze sobą, dlatego odpowiem na nie wspólnie. Aby uzyskać odpowiedź na pytania, należy przybliżyć system szkolenia lekarzy w Polsce. Poszczególne specjalizacje włącznie z chirurgią plastyczną uregulowane są szczegółowymi przepisami określającymi program specjalizacji opracowany przez krajowych specjalistów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

Specjalizacja z chirurgii plastycznej trwa 6 lat. Jeżeli szkolenie rozpoczyna lekarz posiadający inną specjalizację na przykład z chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej specjalizacja trwa 4 lata. W tym czasie lekarz pod nadzorem kierownika specjalizacji realizuje szczegółowy program szkoleniowy i po spełnieniu wszystkich wymogów zdaje państwowy egzamin specjalizacyjny.

Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem uzyskanych umiejętności i uprawnia do posługiwania się tytułem specjalisty w danej dziedzinie, na przykład tytułem specjalisty z chirurgii plastycznej. Tak więc odpowiadając na pytanie: Co otrzymuje pacjent od specjalisty chirurgii plastycznej? Należy mieć świadomość, jak przebiega proces kształcenia młodego lekarza.

Praca w ośrodku specjalizacyjnym przez wiele lat pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoczęcie samodzielnej pracy. Oczywiście medycyna należy do dziedzin, w których nauka trwa całe życie zawodowe. Dla tego niezbędne minimum wiedzy uzyskane w trakcie specjalizacji potrzebne do prawidłowego wykonywania pracy specjalisty jest początkiem edukacji, którą każdy lekarz kontynuuje przez następne lata praktyki lekarskiej.

Tak więc nie można w żaden sposób porównywać zakresu wiedzy i doświadczenia uzyskanego w trakcie specjalizacji ustalonych przez Ministra Zdrowia z ukończeniem kursów organizowanych w systemie piątek – sobota – niedziela. Nie można uznać, że kwalifikacje uzyskane w tak różnych systemach szkoleniowych są równoważne. System specjalizacji lekarskich jest ujednolicony, powtarzalny a przebieg specjalizacji kontrolowany przez właściwe urzędy.

Pacjent otrzymuje od specjalisty chirurgii plastycznej profesjonalną wiedzę i możliwość leczenia na właściwym poziomie. Oczywiście w tym miejscu wielu czytelników może zgłosić zastrzeżenia co do profesjonalizmu naszych specjalistów. Ciekawe jest, że mimo tak częstych medialnych zastrzeżeń co do prawidłowej pracy naszych lekarzy, tak wielu pracuje w krajach całej europy i są wysoko cenieni za swoją wiedzę i profesjonalizm, którą zdobywali w Polsce.

Prawo do posługiwania się tytułem specjalisty z danej dziedziny medycznej ma lekarz, który ukończył specjalizację i zadał państwowy egzamin specjalizacyjny. Niestety niektórzy medycy nadużywają tego prawa i mówią o sobie jako specjalistach z chirurgii plastycznej. Nie jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie jest to etyczne w stosunku do pacjentów.

Pacjenci odbierają posługiwanie się przez lekarza tytułem specjalisty, jako równoznaczne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, a nie zawsze tak jest. Fakt posiadania określonych umiejętności medycznych zdobytych na kursach i w czasie praktyki medycznej nie upoważnia do posługiwania się tytułem specjalisty. Niektórzy lekarze posługują się tytułem specjalista medycyny estetycznej.

W wykazie Ministerstwa Zdrowia nie ma takiej specjalizacji oraz umiejętności, nie ma także takiego programu specjalizacyjnego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Oczywiście w Polsce są organizowane szkolenia z tak zwanej medycyny estetycznej, a lekarze mają możliwość uzyskania wiedzy potrzebnej do wykonywania niektórych zabiegów estetycznych. Są też towarzystwa zrzeszające lekarzy zajmujących się tą częścią medycyny. Wiedza ta, jak każda jest bardzo cenna i dobrze, że jest ona propagowana wśród lekarzy. Na pewno zwiększa to bezpieczeństwo pacjentów.

Jednak w żadnym przypadku nie można równać zakresu szkolenia z medycyny estetycznej z wyszkoleniem specjalisty z chirurgii plastycznej. Zdarzają się przypadki, w których lekarz dla podkreślenia swojej wartości jako specjalisty używa tytułu „specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej”. Nie ma takiej specjalizacji – jest specjalizacja z chirurgii plastycznej, po której uzyskuje się tytuł specjalisty z chirurgii plastycznej. Wymieniona nazwa jest nazwą towarzystwa naukowego zrzeszającego specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Nazwa towarzystwa to: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Na oficjalnej stronie internetowej towarzystwa każdy pacjent może sprawdzić, kto z lekarzy posiada specjalizację z chirurgii plastycznej i kto jest w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej. To najlepszy sposób weryfikacji prawdomówności uczciwości w zakresie posługiwania się tytułem specjalisty z chirurgii plastycznej.

Na zakończenie rozważań należy podkreślić, że specjalizacja z chirurgii plastycznej poświęcona jest leczeniu, a więc naprawie uszkodzeń powodowanych urazami, oparzeniami, nowotworami, a także naprawie powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia. Pamiętajmy, że powikłanie nie oznacza błędu medycznego, jak często jest to przedstawiane. Nauczanie chirurgii plastycznej obejmuje między innymi rozpoznawanie i leczenie powikłań jest to więc kolejna wartość i umiejętność, którą pacjent może uzyskać od specjalisty z tej dziedziny.

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans


IMG 8672

dr Maciej Kuczyński

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,założyciel i kierownik prywatnego Ośrodka Chirurgii Plastycznej w Lublinie

1. Podczas wieloletniego szkolenia specjalistycznego w chirurgii plastycznej lekarz przygotowywany jest do całościowej oceny wyglądu i funkcji ciała pacjenta. Jego zadaniem jest przywrócenie naturalnego wyglądu poszczególnych części ustroju uszkodzonych w wyniku wypadku, okaleczających operacji czy wady wrodzonej. Zachowanie proporcji harmonii budowy ciała jest również podstawą przy wykonywaniu przez chirurga plastyka operacji „upiększających”.

Pacjenci mogą spodziewać się, że specjalista chirurgii plastycznej zawsze starannie planuje swoje zabiegi, dobierając ostrożnie metody do sytuacji klinicznej, mając zawsze w zanadrzu alternatywne rozwiązania na wypadek niepowodzenia. Zatem pacjent specjalisty chirurgii plastycznej może oczekiwać od niego gruntownej znajomości naturalnych proporcji budowy ciała, rzetelnego opanowania wielu technik operacyjnych, starannego planowania i precyzyjnego przeprowadzenia leczenia operacyjnego, a w przypadku wystąpienia powikłania — wiedzy na temat jego leczenia.

2. W Polsce, do przeprowadzania zabiegów operacyjnych w zakresie estetyki ciała, przygotowywani są fachowo specjaliści chirurgii plastycznej i to właśnie z ich grona należy wybierać swojego lekarza do wykonania operacji „poprawiającej urodę”. Nie istnieje w naszym kraju specjalizacja „chirurgia estetyczna”, a osoby, które samozwańczo przypisują sobie taki tytuł, nie mają ku temu żadnych formalnych podstaw.

W praktyce oznacza to, że lekarz innej specjalności (lub bez żadnej specjalizacji) postanowił wejść na rynek usług, które w jego mniemaniu zapewnią mu szybki sukces finansowy. Niektóre operacje w zakresie „estetycznym” wydają się łatwe w wykonaniu i relatywnie bezpieczne, co ośmiela takich lekarzy do agresywnej reklamy i podejmowania ryzykownych (w stosunku do pacjentów) działań.

Brak gruntownej wiedzy i przygotowania fachowego prowadzi często do błędów w planowaniu i wykonaniu operacji, powodując trwałe szkody — oszpecenie i rozstrój zdrowia ich pacjentów. Warto pamiętać, że ubezpieczenie takich lekarzy nie obejmuje rekompensaty za szkody wyrządzone ich pacjentów zabiegami „estetycznymi”, gdyż nie mają oni formalnych uprawnień (w przeciwieństwie do specjalistów chirurgii plastycznej) do ich wykonywania.

dr Maciej Kuczyński


1

dr Grażyna Nasińska

specjalista chirurgii plastycznej 

specjalista chirurgii dziecięcej

Specjalizacja chirurgii plastycznej jest wielowymiarowa, obejmuje zabiegi rekonstrukcyjne w wadach wrodzonych i uszkodzeniach pourazowych oraz ubytkach po chirurgicznym leczeniu onkologicznym. Ogólnie znaną działką chirurgii plastycznej jest chirurgia estetyczna, z którą jest zwykle utożsamiana.

Pierwotnie chirurgia plastyczna była nadspecjalizacją po podstawowych dziedzinach zabiegowych. W wielu przypadkach specjaliści chirurgii np. dziecięcej czy ogólnej nadal wykonują zabiegi operacyjne rozszerzone o rekonstrukcje. Cały czas dyskutuje się nad formą uzyskiwania tego tytułu i wydaje się, że nastąpi powrót do traktowania go jako nadspecjalizacji.

Specjalista chirurgii estetycznej taki tytuł w Polsce nie istnieje, chociaż jest to dział chirurgii plastycznej. Może ktoś, kto nie czuje się na siłach być prawdziwym chirurgiem plastycznym, chce podkreślić ograniczony zasięg swoich umiejętności. Nie jest to jednak aż tak proste rzadko mamy odczynienia tylko z zabiegami o charakterze estetycznym.

W wielu przypadkach powinno się mieć umiejętności podstawowe typowych zabiegów leczniczych. Z punktu widzenia medycznego posługiwanie się takim tytułem jest ograniczające zakres usług. Były próby tworzenia takiego tytułu przez towarzystwo naukowe, ale miał on się opierać na udowodnionym dodatkowym szkoleniu i odpowiedniej ilości wykonanych operacji.

Wynikało to z faktu, że podstawowe szkolenie w ramach specjalizacji z chirurgii plastycznej nie obejmowało szczególnie szerokiego szkolenia w chirurgii estetycznej. Zwykle szkolenie wysokospecjalistyczne w chirurgii estetycznej to inicjatywa własna chirurga i odbywa się na dodatkowych szkoleniach w Polsce i za granicą.

Każdy dział chirurgii plastycznej może być w szczególny sposób rozwijany przez chirurga plastyka np. leczenie oparzeń czy rekonstrukcja piersi i nie tworzy się do tego sztucznego nazewnictwa typu specjalista oparzeniowiec, czy specjalista rekonstruktor piersi. Niestety tym pseudotytułem — specjalista chirurgii estetycznej posługują się lekarze, którzy nie posiadają tytułu chirurga plastycznego, a chcą być traktowani, jak by mieli tę specjalizację. Podstawowe specjalizacje chirurgiczne umożliwiają wykonywanie wielu operacji plastycznych i wystarczy tylko napisać w zakresie swych umiejętności rodzaj tych operacji. Pozostaje jednak problem, czy się posiada ten podstawowy tytuł specjalistyczny np. specjalista chirurg ogólny, czy specjalista chirurg dziecięcy itp.

dr Grażyna Nasińska


Długa i ciężka droga do zdobycia specjalizacji chirurgii plastycznej

Chirurdzy plastyczni to lekarze, którzy najpierw muszą przebyć długą drogę i trenować swoje umiejętności jako chirurdzy ogólni, zanim rozpoczną specjalizację jako chirurdzy plastyczni. Pacjent musi wiedzieć, do kogo trafił, nie można go pozostawić w niejasnym przekonaniu, że jest w rekach specjalisty, który sugerowanej nazewnictwem specjalizacji nie posiada.

Oczywiście to, kogo pacjent w ostateczności wybierze, u kogo podda się operacji, jest tylko jego decyzją i mamy nadzieję, że świadomą. Nie można pacjentowi nie wyjaśnić, że się nie jest specjalistą chirurgii plastycznej, jeśli lekarz tego nie zrobi, oznacza to, że celowo zasugerował, że jest chirurgiem plastycznym, a tłem braku wyjaśnień może być np. obawa przed startą potencjalnego pacjenta.

Nie tylko powiększanie biustu

Przypomnijmy słowa znanych i doświadczonych chirurgów plastycznych wypowiadających się powyżej. Specjalista chirurgii plastycznej ma w swojej ofercie nie tylko zabiegi z zakresu od korekcji nosa, operacje piersi a na plastyce brzucha czy liposukcji kończąc, ale wykonuje również pełen wachlarz operacji rekonstrukcyjnych w wadach wrodzonych, przypadków powypadkowych czy spowodowanych oparzeniami.

Specjalizacja ta jest jedną z najbardziej prestiżowych na świecie i właśnie dlatego w danym kraju jest tak mała liczba chirurgów plastycznych, bo jest ona obarczona poświeceniem czasu na naukę, posiadaniem predyspozycji do jej wykonywania i oczywiście zdobyciu samego tytułu specjalisty chirurgii plastycznej.

Specjalizacja zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia

Jak wspomniał prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans,  specjalizacja z chirurgi plastycznej uregulowana jest szczegółowymi przepisami i zatwierdzona przez Ministra Zdrowia. I nawet najznakomitsze firmy zajmujące się PR-em danego medyka nie są w stanie przypisać mu specjalizacji, której nie posiada ani stworzyć na potrzeby swojego klienta takiej nazwy, która będzie celowo wprowadzała w błąd pacjentów, co jest po prostu nieetyczne.

Mamy nadzieję, że te cenne informacje zostaną przez pacjentów przyswojone i będą oni egzekwować od wybranych lekarzy okazania dowodu, że podając się za specjalistę chirurgii plastycznej, są nimi w rzeczywistości.

W naszych serwisach podajemy zawsze informację sprawdzoną u samego źródła i nie dlatego by utrudniać pracę firmom marketingowym wynajętym przez lekarzy, ale dla bezpieczeństwa pacjentów.

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.