Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej

Urodziłem się 14 czerwca 1944 roku w Katowicach.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Katowicach — Szopienicach, w roku 1962 zostałem przyjęty na Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskałem w 1968 roku i po odbyciu 2- letniego stażu specjalizacyjnego w 106 Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Gliwicach rozpocząłem pracę jako asystent w I Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna

Egzamin specjalizacyjny Io z chirurgii zdałem w 1973 roku. W następnym roku rozpocząłem specjalizację z chirurgii plastycznej, przechodząc na etat słuchacza stanu zmiennego CKP WAM w Warszawie. Do roku 1976 odbywałem staże kliniczne w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju i w oddziale Leczenia Oparzeń Szpitala ZOZ nr 2 w Siemianowicach Śląskich. Jednocześnie w roku 1976 uzyskałem stopień dr nauk medycznych na podstawie pracy: „Badania doświadczalne nad zastosowaniem czasowej protezy naczyniowej w zranieniach tętnic”.

Odbywałem liczne staże specjalistyczne za granicą. Kilkakrotnie uczestniczyłem w 2-miesięcznych stażach w Roland Klinik w Bremie gdzie doskonaliłem swoje umiejętności z zakresu chirurgii ręki. Przebywałem również w klinikach chirurgii plastycznej i chirurgii twarzowo- szczękowej w Hanowerze i Monachium

Dziesiątki lekarzy uzyskało pod moim kierownictwem specjalizację chirurgii plastycznej.

Od października 1976 r. objąłem kierownictwo Klinicznego Oddziału Oparzeniowo- Plastycznego CKP WAM w Warszawie, a po uzyskaniu przez ten Oddział statusu Kliniki, kierowałem tą Kliniką do końca 1999 r. , do czasu jej remontu.

Specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskałem w 1978 roku. W roku 1986, po obronie pracy: „Przeżycia i zgony w ciężkich oparzeniach – Studium kliniczne” uzyskałem stopień dr habilitowanego nauk medycznych. Na podstawie oceny mojego dorobku naukowego i całokształtu mojej pracy, w roku 1998 nadano mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Pod moim kierownictwem specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskało 34 lekarzy. Byłem promotorem 11 prac doktorskich.

      Wszyscy lekarze pracujący w klinice pod moim kierownictwem uczestniczyli w licznych stażach zagranicznych, głównie w Niemczech i Francji. Staże dotyczyły chirurgii ręki — Roland Klinik Brema ,chirurgii plastycznej — Klinika Chirurgii Plastycznej w Düsseldorfie, leczenia czerniaka — Klinika Onkologiczna w Paryżu.

8 października 2021 r. odbył się egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej.

Prowadzona przeze mnie w Warszawie, W Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej a później w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM Klinika Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oprócz leczenia chorych w zakresie chirurgii plastycznej, zajmowała się również dydaktyką i działalnością naukową. Skupiliśmy się na leczeniu oparzeń, świeżych i zastarzałych następstw urazów ręki, czerniaka złośliwego, zniekształceń  i ubytków pourazowych i pochorobowych. Wprowadziliśmy nowe narzędzie chirurgiczne do wycięcia martwicy oparzeniowej, laser CO2 ściśle współpracując z Wojskową Akademią Techniczną.

  Od 2002 objąłem kierownictwo Katedry i Klinicznego Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

       Wydałem drukiem ponad 160 prac naukowych, z czego ok. 25 % w piśmiennictwie zagranicznym, a także kilka pozycji książkowych. Swój dorobek naukowy przedstawiałem na ponad 90 zjazdach i konferencjach zagranicznych i krajowych. Po habilitacji otrzymałem Nagrodę Lekarzy Katyńskich (za publikację w Lancecie nowej metody leczenia ran GMCSF ). Jestem współ laureatem I Nagrody Zespołowej Ministra Obrony Narodowej za wdrożenie laserów chirurgicznych do praktyki klinicznej. Jestem współautorem i redaktorem naukowym licznych pozycji książkowych.

       Od 1978 prowadziłem kursy- dla specjalizujących się z chirurgii plastycznej i kursy dla chirurgów zarówno doskonalące jak i do specjalizacji z chirurgii ogólnej.

          Jestem członkiem Towarzystw Naukowych w kraju i za granicą. Jestem członkiem EBA (Europejskiego Towarzystwa Oparzeniowego), Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Przez dwie kadencje wybierany byłem na Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, którego jestem Vice-Prezesem. Byłem również prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Estetycznej, a na ostatnim zjeździe Towarzystwa zostałem wybrany ponownie prezesem Zarządu Głównego.

Byłem konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii plastycznej w województwie śląskim
i lubelskim. Obecnie do grudnia br. pełnię funkcję konsultanta krajowego.

  Po rezygnacji z pracy w Śląskiej Akademii Medycznej pracowałem w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu. Od 2008 roku jestem zatrudniony jako lekarz koordynator we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii  Rekonstrukcyjnej SPZOZ Szpitala Powiatowego w Łęcznej.