specjalista chirurgii plastycznej

Szczecin

Numer prawa wykonywania zawodu lekarza: 3170318

O mnie

Jako absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpocząłem pracę w I Klinice Chirurgii Ogólnej, która następnie została przekształcona w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskałem trzy lata po otrzymaniu dyplomu uczelni. W 1995 roku uzyskałem drugi stopień z chirurgii ogólnej, a specjalistą chirurgii plastycznej zostałemw roku 2009. W tym samym czasie kontynuowałem swój rozwój naukowy prowadząc wiele badań naukowych, które w znacznym stopniu skupiały zagadnienia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej. W 1994 roku otrzymałem stopień doktora nauk medycznych, a następnie w 2006 uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego medycyny. Obie prace naukowe poświęcone były chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Miejsce konsultacji

DR PROWANS
  • ul
  • Miasto Szczecin
  • Telefon
  • www

,,Uzewnętrznij swoje piękno świadomie” Golden Medical Media

Moje social media

INSTAGRAM

FACEBOOK

Powiązane publikacje: