Dyplom lekarza uzyskany w 1987 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskany w 1994 roku, temat pracy: „Wpływ miejscowo podawanego preparatu Polcortolon na wytrzymałość ścięgien Achillesa szczura z uwzględnieniem różnych prędkości rozciągania”.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w 2007 roku, temat pracy: „Bierna czasowo proteza ścięgna – możliwości zastosowania w chirurgii odtwórczej ręki”.

Uzyskane specjalizacje: chirurgia ogólna 1995, chirurgia plastyczna 2009.

Twórca Oddziału Klinicznego (2009 rok) a później Kliniki Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej, oraz zespołu chirurgów zajmujących się operacjami  rekonstrukcyjnymi. Funkcja kierownika kliniki od 2009 roku. Od lat prowadzi kursy CMKP z mikrochirurgii, chirurgii ręki, i chirurgii estetycznej, dla lekarzy specjalizujących się  w chirurgii plastycznej. Otrzymał 12 nagród Rektora PUM za osiągnięcia dydaktyczne, 3 nagrody Rektora PUM za osiągnięcia naukowe, odznakę: Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za wkład w rozwój ochrony zdrowia, oraz medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne.

Główne kierunki prowadzonych badań to: badania biomateriałów, badania nad rekonstrukcją i regeneracją nerwów obwodowych, wykorzystanie termografii w chirurgii rekonstrukcyjnej.

Jest współautorem 2 patentów z zakresu biomateriałów wykorzystywanych w chirurgii rekonstrukcyjnej nr: 188825, i 208055 Jest autorem lub współautorem 170 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.