XVIII Zjazd PTChPRiE

Historia PTChPRiE

Kodeks Etyczny

prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna

dr Maciej Kuczynski

dr Ibrahim Samir

dr Joanna Kurmanow

Lista Chirurgów Plastycznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk

dr Grzegorz Mocny

dr Grażyna Nasińska-Jurek

Dr Wiesław Bieńkowski

Start typing and press Enter to search